top of page

הפקת פינות זולה למגזין האמהות BREEEZ

יצירת חלל להפקה מצולמת של מגזין אינטרנטי לאמהות תחת הקונספט של פינות זולה
צילום: קובי אליהו

bottom of page