top of page

משרדי רשת מוצרי התינוקות המובילה - מוצצים

עיצוב והלבשת מטה משרדי הרשת ברמת גן תוך שימוש בשפה הויזואלית של המותג. צבעי הלוגו הכתיבו את פלטת הצבעוניות וחיבור בין עולם התינוקות לעולמות תוכן של ממתקים ודברים מתוקים נוספים
צילום: דליה שחר

bottom of page