top of page

משרד הייטק

כשכל החלקים מתחברים

משרד הייטק העוסק בהגנת סייבר. משרד צעיר עם אנרגיה של לכבוש את העולם. הקונספט והאלמנט המרכזי נגזר משם המשרד וצבעוניות החללים נגזרה אף היא מהלוגו. משחק סביב האות Z מופיעה במקומות שונים ויוצרת מעטפת כוללת של שפה , סגנון וסטייל

bottom of page